Denna webbplats vänder sig till läkare

Svenskt Smärtforum 2017

Svenskt Smärtforum 2017

Datum: 12 – 13 oktober

Plats: Clarion Hotel Post (gama Centralposthuset), Göteborg.

Föreläsningar, samtal, mat, dryck och underhållning under 2 dagar.

I programmet ingår ett antal »block« som belyser smärta utifrån flera olika yrkesperspektiv: post-operativ smärta (i linje med IASP:s fokus »Global year against pain after surgery«); unga vuxna, trauma och smärta (med bland andra fysioterapeut Anna Altvall); neuroplasticitet och smärta (med internationella forskare som Irene Tracey (UK) och Chalmers egen Max Ortis Catalan som skall tala om fantomsmärta och tankestyrd robotik); neurostimulering och/eller KBT vid behandling av långvarig smärta (med bland andra Rikard Wicksell); den ständigt aktuella diskussionen om opioiders vara eller inte vara vid akut och långvarig smärta… samt mycket mer.

Hela programmet finns på www.smartinformation.se

Arrangör: Smärtcentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset / Östra Sjukhuset.