Denna webbplats vänder sig till läkare

Sveriges äldre läkare (SÄL)

Sveriges äldre läkare (SÄL) inbjuder till vår- och årsmöte samt fortbildningsdagar, 16–18 maj, Jönköping 

För mer information, program och anmälan, se http://www.slf.se/sal under »Kalendarium«

Kontaktperson är Jan Arvidsson, tel 036-71 24 46 eller 070-562 08 25