Denna webbplats vänder sig till läkare

Sveriges läkarförbunds Chefsförening i Stockholm

Sveriges läkarförbunds Chefsförening i Stockholm, seminarium torsdagen den 23 oktober, kl 13.00–16.00, föreläsningssalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Varför är det roligt och viktigt att leda Stockholms sjukvård?

Medverkande: Carola Lemne, Peter Graf och Birgir Jakobsson

Anmälan görs senast den 16 oktober per e-post: mikael.rolfs@slcf.se

Deltagandet är kostnadsfritt för medlem, icke medlem betalar 100 kr (betalas in på bankgiro 5820-8422). Märk talongen »Chefsföreningens seminarium 23 oktober« samt ange namn