Denna webbplats vänder sig till läkare

Sveriges läkarförbunds chefsförenings ordinarie föreningsmöte 2018

Kallelse till Sveriges läkarförbunds chefsförenings ordinarie föreningsmöte 2018.

 Tid: Torsdagen 12 april 2018, kl 16:00.

Plats: Sveriges läkarförbunds kansli, Villagatan 5, Stockholm.

Föreningsmötet hålls i samband med Sveriges läkarförbunds chefsdag. Tema: Läkare leder sjukvården! (ibland är de också chefer).

Anmälan senast den 6 april 2018 till kansli@slcf.se eller Ingela Holtenstam, 08-790 33 86.

Sista dag för inlämnande av motion/nominering är den 12 mars 2018.