Denna webbplats vänder sig till läkare

Swedish–Ethiopian course in tropical infections

Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Datum: 3 v: 15-19/11 2021, 13-17/12 2021, 10-14/1 2022 + distansundervisning motsvarande 1 v. Studieresa till Etiopien 29/1–12/2 2022.  Möjligt finns att läsa enskilda veckor (v 1+v 2).

Kursledare: Hilmir Asgeirsson och Urban Hellgren.

Kursspråk engelska. Sista anmälningsdag: 29/8 2021. Mer information: www.tropcourse.se