Denna webbplats vänder sig till läkare

Swedish–Ethiopian course in tropical infections 

  • Tid: Tre veckor under perioderna 13–17/11 2023, 11–15/12 2023 och 8–12/1 2024 samt distansundervisning motsvarande en vecka. Studieresa till Etiopien 27/1 –11/2 2024. Möjligt finns att läsa enskilda veckor (v 1+v 2).
  • Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Kursledare: Hilmir Asgeirsson och Urban Hellgren. Kursspråk engelska.

Sista anmälningsdag: 27/8 2023.

Mer info: www.tropcourse.se.