Denna webbplats vänder sig till läkare

Swedish-Ethiopian course in tropical infections

Swedish-Ethiopian course in tropical infections ges på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge:

Tre veckor: 13–17 november 2017, 4–8 december 2017 och 8–12 januari 2018. Dessutom distansundervisning motsvarande 1vecka.

Studieresa till Etiopien 27 januari – 11 februari 2018.

Möjligt att läsa enskilda veckor (v1+v2)

Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist.

Kursspråk: engelska. Sista anmälningsdag den 3 september 2017.

Mer information: www.tropcourse.se