Denna webbplats vänder sig till läkare

Swedish–Ethiopian course in tropical infections

Kursen ges vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, under tre veckor: 18–22 november 2019; 9-13december 2019 och 13–17 januari 2020. Tillkommer distansundervisning motsvarande 1 vecka. Studieresa till Etiopien från 25 januari 2020 till 9 februari 2020. Det är möjligt att läsa enskilda veckor (v1+v2).

Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist.

Kursspråk engelska. Sista anmälningsdag: den 1 september 2019. 

För mer information, se: www.tropcourse.se.