Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet och Lunds universitetshistoriska sällskap, föreläsning måndagen den 14 september, kl 19.00, aulan, Blocket (bottenplanet), Skånes universitetssjukhus, Lund

Anna-Stina Ekedahl: Hälsa och ohälsa i Pompeji

För mer information, se  http://www.medicinhistoriskasyd.se

Ingen föranmälan behövs