Denna webbplats vänder sig till läkare

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, föreläsning fredagen den 6 november, kl 18.00, sal F1, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund

Anna Jakobsson: Ronneby Brunnspark – en lisa för kropp och själ

Gåsmiddag kl 19.30 i Locus Medicus för förhandsanmälda medlemmar

För mer information, se http://www.medicinhistoriskasyd.se