Denna webbplats vänder sig till läkare

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet anordnar Berndt Ehinger-föreläsning

  • Tid: 4 september kl 18.00.
  • Plats: Sal Fi, Blocket SUS/Lund.

Föreläsning: Henry Svensson: med dr Gustav Alling – en beskedlig pumas uppburne husse.

Efter föreläsningen blir det mingel på Livets museum för medlemmar som inbetalt 100 kronor till pg 631540-2 senast den 28/8.