Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, föreläsning måndagen den 20 januari, kl 19.00, aulan, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund

Hans Persson: Ludwig van Beethoven (1770–1827) – från kamp till seger

Föredraget illustreras med musik på Sandblomflygeln och från inspelningar