Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet,

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, möte måndagen den 17 februari, kl 19.00, sal F1, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund

Boel Berner: Blodflöden

För mer information, se http://www.medicinhistoriskasyd.se