Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet inbjuder till föredrag.

Datum: Måndagen den 20 mars kl 19.00

Plats: Sal F1, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Birgitta Meurling: Också en dekokt. Präster, prästfruar och prästmedicin.