Denna webbplats vänder sig till läkare

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet,

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, 50-årsjubileum fredagen den 17 oktober, kl 18.00, Centralblockets aula, Skånes universitetssjukhus, Lund

Program

Lars Lidgren: Välkomna

Bengt I Lindskog: Sällskapets konception, förlossning och barndom

Berndt Ehinger: Gamla och nya bilder om Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Toddyspexare underhåller mellan inslagen

Efter föreläsningarna fortsätter firandet i Livets museum med festbuffé, visning av museet och avslutande pyroteknisk föreställning. Till denna senare del anmäler man sig genom insättning av 100 kr till pg 63 15 40-2, helst före den 10 oktober