Denna webbplats vänder sig till läkare

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, föreläsning fredagen den 7 november, kl 18.00, aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund

Gunnar Lennerstrand: »Akta dig för ljuset« – om Axel Munthes ögonsjukdomar

Därefter gåsfest i Locus Medicus för medlemmar i SMHS och Skåne-SÄL

Anmälan görs senast den 30 oktober genom inbetalning av 450 kr till pg 63 15 40-2