Denna webbplats vänder sig till läkare

Sydsvenska pediatriska föreningens 100-årsjubileum

Sydsvenska pediatriska föreningen fyller 100 år 2023, vilket firas med jubileumsmöte i Lund

  • Tid: Fredagen den 9 juni. 
  • Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.

Programmet ser ut enligt följande:

09.00–10.00 Samling med förmiddagsfika, Pufendorfinstitutet
10.00–13.15 Vetenskapligt program inklusive årsmöte, Pufendorfinstitutet
13.30–15.00 Lunch på Skissernas museum
15.00–16.00 Guidad rundvandring på Livets museum

Begränsat antal platser som tilldelas utifrån principen »först till kvarn«, så anmäl dig så fort som möjligt. Anmälan sker genom att du betalar in avgiften (100 kronor) på vårt postgiro 247287-6, senast den 21/5. Anmälningsavgiften på 100 kronor inkluderar fika+lunch+guidad visning+jubileumsbok. För ytterligare information: martin@jagervall.me