Denna webbplats vänder sig till läkare

Symposium inom barncancerforskning – toxicitet och sena komplikationer

  • Datum och tid: 13.00 den 5 december till 15.00 den 6 december.
  • Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm.
  • Arrangör: Barncancerfondens nationella arbetsgrupp för toxicitet och sena komplikationer.

Syftet med symposiet är att stärka nationell samverkan och barncancerforskning om toxicitet och sena komplikationer. Förhoppningen är att detta symposium ska utgöra grunden till multiprofessionella och translationella projekt, där upp till 15 MSEK/år under 4 år kommer finnas för att söka till nationella projekt. Dag 1, Inbjudna internationella och nationella föreläsare. Dag 2, Workshops.

Mer information om anmälan och program: https://kbh.uu.se/forskning/barnonkologisk-och-neurologisk-forskning/symposium-5-6-dec-2022/

Sista dagen för att anmäla sig: 20 oktober 2022.