Denna webbplats vänder sig till läkare

Symposium: Medicinska moraler och skandaler

Medicinska moraler och skandaler – ett symposium om vetenskapens etiska gränser.

Tid: Onsdagen den 18 september, kl 13.00–17.00.

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Utifrån en ny antologi »Medicinska Moraler och Skandaler: Vetenskapens (etiska) gränser« av Motzi Eklöf (red.) arrangerar Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med sektionen för medicinens historia, ett symposium om medicinens gränser ur ett historiskt perspektiv. Moderator: Kerstin Hulter Åsberg.

Preliminärt program:

13:15 Kan ökad kunskap om medicinens historia vägleda oss vid medicinetiska konflikter och beslut?

13:30 Antologin och de fall som boken behandlar presenteras av författarna.

14:45 Kaffe

15:15 Panelsamtal: Medicinska moraler, i dåtid, nutid och framtid – kan historiska berättelser ge ökad kunskap och etisk medvetenhet?

Deltagare: Kjell Asplund, SMER, Joar Björk, CHE, LIME, Karolinska Institutet, Representant delegationen för medicinsk etik, Motzi Eklöf.

Anmälan via länken.