Denna webbplats vänder sig till läkare

Symposium om endokrina folksjukdomar

Symposium om endokrina folksjukdomar, torsdagen den 15 maj, Södersjukhuset, Stockholm

Målgruppen är specialister och ST-läkare inom primärvården. Fokus är utredning, diagnos och behandling av patienter med typ 2-diabetes, osteoporos och tyreoideasjukdom. Aktuellt kunskapsläge presenteras och diskuteras utifrån fallgenomgång

För ytterligare information och anmälan, se http://www.sodersjukhuset.se/Forskning–utbildning/Kurser/ under länken »Kurser/kursutbud«