Denna webbplats vänder sig till läkare

Symposium: Omprövningar i vetenskap och sjukvård

Symposium: Omprövningar i vetenskap och sjukvård – tänka fritt är stort men tänka rätt större?

Tid: 20 oktober, kl 13,00 – 17,00.

Plats: Gunnebosalen, Psykiatrins hus, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Anmälan senast den 14 oktober till administratör Susanne Thorell Löberg: tel. 018 611 2683 eller susanne.loberg@kbh.uu.se.

Program:

13:00

Välkomnande

Agneta Skoog Svanberg, Prefekt, Kbh

13:05

Doktorsbias, forskarbias och suboptimal vård

Ulf Högberg, Professor, Kbh

13:25

De medicinska sanningarnas hållbarhet

Michael Wilczek, Medicinsk andreredaktör, Läkartidningen

13:50

Från patrikalism till mer autonomi och medbestämmande i kvinnosjukvården

Kerstin Hagenfeldt, Professsor emerita, KI

14:15

Ohörsamheten mot Socialstyrelsens 25 veckors regel

Per-Åke Holmgren, Docent, Umeå universitet

14:40

Patientsäkerhetens schweizerost i förlossningsvården

Charlotta Millde Luthander, Med dr, KI

15:05

Kaffe/te

 

15:30

Kunskapsläget om skakvåld

Ingemar Thiblin, Professor, Uppsala

15:55

Omprövningens motkrafter

Bengt Gerdin, Professor emeritus, Uppsala 

16:20

Avslutande diskussion

Ulf Högberg