Denna webbplats vänder sig till läkare

Symposium: Reproduktion i förändring

Reproduktion i förändring – nya patienter, nya tekniker, nya behov.

 Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi (SFPOG) inbjuder till symposium i samverkan med Institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet.

Datum: Fredagen den 5 april 2019 kl. 10.00–16.00.

Plats: Aulan, Fakulteten för hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25, Malmö.

Anmälan via mail till margareta.risenfors@vgregion.se senast 10 mars 2019.

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Uppge namn, arbetsplats och telefonnummer samt ev. specialkost. Ange även kostnadsställe och fakturaadress. Begränsat antal platser. Alla som får plats meddelas i god tid.

För kostnad och program se föreningens hemsida www.sfpog.se.