Denna webbplats vänder sig till läkare

Tema biovetenskap – Göteborgs läkaresällskap

Onsdagsmöte i Göteborgs läkaresällskap. Tema: Biomaterialvetenskap. 

Föredrag: »Biomaterial och infektioner«.

Tid: Onsdagen den 13 mars, kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Program: Introduktion – Peter Thomsen, professor; »Infekterad ledartroplastik: diagnos och behandling« – Karin Svensson, leg läk, doktorand; »Infektionspatogenes vid perkutana oesseointegrerade ortopediska implantat« – Magdalena Zaborowska, med dr; »Kroniska sår och hämning av Quorum sensing i Pseudomonas aeruginosa« – Erik Gerner, doktorand från Avdelningen för biomaterialvetenskap och ortopedi, Sahlgrenska akademin och Mölnlycke Health Care.

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se .