Denna webbplats vänder sig till läkare

Tema MS – Onsdagsmöte i Göteborgs Läkaresällskap

Datum: Onsdagen den 13 november, kl 18 00 

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. 

Temadagar: »Multipel skleros – från uppgivenhet till bot?« 

Introduktion – Jan Lycke, överläkare, professor. 

Sjukdomsförlopp, diagnostik och uppföljning – integrering av svenska MS-registret i vården – Markus Axelsson, överläkare, med dr. 

Utvärdering av behandling-NFL i blod som komplement eller ersättare – Clas Malmeström, överläkare, med dr.  

Behandling av MS-immunomodulation/suppression, möjligheter och risker – Jan Lycke. 

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna via 

info@goteborgslakaresallskap.se.