Denna webbplats vänder sig till läkare

Temadag om chefsroller i sjukvården

Sveriges Läkarförbunds chefsförening bjuder in till en temadag med titeln »Glädje och framgång i rollen som chef«. Datum: Fredagen den 8 april.

Ur programmet: Tre läkare som innehar olika chefspositioner och en sjukhuschef förmedlar sina intryck av chefsroll och ledarskap. Föreläsare: Tina Crafoord, verksamhetschef AnOpIVA Karlstad och Arvika; Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting; Per Bleikelia, sjukhuschef som kallar sig ansvarig tillrättaläggare; Lars Matthiessen, nyligen pensionerad chef för vårdcentralen Verksamheten i Arvika.

I samband med temadagen håller Sveriges Läkarförbunds chefsförening sitt ordinarie föreningsmöte.

Tid: Föreningsmötet börjar: kl 9:00; Temadagen börjar : kl 10:30.

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klara Strandsviadukten 90. Ingen anmälan.