Denna webbplats vänder sig till läkare

Temadag om faktaresistens – Region Örebro län

Temadag om faktaresistens i Region Örebro län. Arrangör: HTA-enheten Camtö.

Datum: Fredagen den 3 april, kl 09.30-15.30.

Plats: Wilandersalen, M-huset, Örebro universitetssjukhus.

Avgift: 300 kr inkl lunch och fika (moms tillkommer). Beloppet kommer att faktureras oavsett förhinder. Anmälan kan då överlåtas.

För program och anmälan se hemsidan: https://www.regionorebrolan.se/hta-enheten.

Kontaktperson: Maria Ekholm Takman, maria.ekholm-takman@regionorebrolan.se.