Denna webbplats vänder sig till läkare

Temadag om vårdens arkitektur

Tänker vi rätt i planeringen av ny- och ombyggnad av vårdbyggnader i Sverige? Hur formas framtidens vårdbyggnader med hänsyn till krav på attraktivitet, effektivitet, säkerhet, och skönhet? Centrum för vårdens arkitektur och Forum vårdbyggnad har temadag med titeln: Hur skapas god vårdarkitektur? 

Temadagen syftar till att ge deltagarna en glimt av hur den digitala revolutionen, mångfald i vården och framtidens patientroll kan påverka utformningen av byggnader och lokaler avsedda för framtidens sjukvård. Föreläsare och studenter med slutförda masterprojekt vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, medverkar. 

Plats: Hornsgatan 20, Stockholm. Sveriges Kommuner och Landsting. Lokal: Torget, plan 6. 

Detaljerat program och information om anmälan kommer senare på CVA postlista och på http://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/.