Denna webbplats vänder sig till läkare

Temadag – Tarmbakterier på gott och ont

Tarmbakterier på gott och ont – Behöver du en faecestransplantation?

Datum: Tisdag 2017-11-07.

Plats: Skandiasalen Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska univeritetssjukhuset, Solna.

Program: 8.30 Samling; 9.10 Introduktion (Ingemar Björkhem); 9.15 Odling och karakteristik av bakterier förr och nu (Carl-Erik Nord); 9.45 Bakteriefria djur som modellsystem (Tore Midtvedt); 10.15 Ny diagnostik och betydelsen av våra tarmbakterier. En översikt (Lars Engstrand); 11.30 Brain gut axis (Rochellys Diaz Heistz); 12.00 Bakteriernas roll för att utveckla vårt immunsystem (Petter Brodin); 12.30-13.15 Lunch; 13.15 Tarmbakteriernas betydelse vid inflammatorisk tarmsjukdom (Jonas Halfvarsson); 13.35 Tarmbakterier och allergier (Christina West); 13.55 Fekala transplantationer (Elisabeth Norin); 14:15 Feces transplantation för patienter med Clostridium difficile infection (Lena Serrander); 14.45-15.15 Kaffe; 15.15 Tarmbakterier och metabola sjukdomar (Robert Caesar); 15.45 Antibiotikaresistens (Christer Giske); 16:15 Slutord (Lars Engstrand, Carl-Erik Nord).

Arrangör: Klinisk kemiska laboratoriet, Karolinska universitetslaboratoriet.

Programgrupp: Ingemar Björkhem, ordf. Karolinska universitetslaboratoriet, Huddinge, Gunnar Ronquist, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Anders Kallner, Karolinska universitetslaboratoriet, Solna.

Anmälan till lunch sänds till Lena Isabar (Lena.Isabar@ki.se) senast 2017-10-30.