Denna webbplats vänder sig till läkare

Temakväll – Medicinhistoriska museet i Uppsala

Temakväll: Psykologverksamheten vid Ulleråkers sjukhus
Dag: Torsdag 17 maj kl 17.00-21.00
Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala
Föredragshållare: Gunnar Holm. 
Arrangör: Alumnföreningen vid institutitionen för psykologi, Uppsala universitet i samarbete med Medicinhistoriska museet.
År 1957 anställdes den förste psykologen vid Ulleråkers sjukhus och redan året efter inrättades ett psykologiskt laboratorium. Psykologernas entré som ny yrkesgrupp inom den svenska psykiatrin kom att medföra många förändringar inom diagnostiken och vården. Gunnar Holm berättar om utredningar, tester, behandlingsarbete och forskning som utgjorde den mångskiftande psykologverksamhet som bedrevs vid Ulleråkers sjukhus.

Fri entré.