The neurobiology of parenting

The neurobiology of parenting, Berzeliussymposium 90, 19–20 augusti, Stockholm, i arrangemang av Svenska
Läkaresällskapet i samarbete med Acta Paediatrica, Sällskapet Barnavård, John Lind-stiftelsen och Karolinska institutet

För ytterligare information och preliminärt program, se http://www.sls.se eller kontakta e-post: annie.melin@sls.se