Tidiga interventioner vid traumatiska händelser

Tidiga interventioner vid traumatiska händelser, konferens fredagen den 22 maj, Kungliga Myntkabinettet, Stockholm

Föreläsare: Brett Litz, Miranda Olff och Elana Newman

Samtliga föreläsningar hålls på engelska

För mer information och anmälan, se http://www.psykotrauma.org