Denna webbplats vänder sig till läkare

Tisdagsdebatt: Etiskt perspektiv på styrningen av sjukvården

Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården arrangerar tisdagsdebatt på Svenska läkaresällskapet om styrningen av sjukvården utifrån ett etiskt perspektiv. Under mötet presenteras en »bör«-bild och en »är«-bild av de etiska förutsättningarna för styrningen av svensk sjukvård. Syftet är att lyfta fram det glapp som råder samt diskutera vad som kan göras för att förbättra situationen.

Tid: Tisdagen 19 mars kl 18.00–19.30.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Program:

Moderator: Gunnar Akner.

  1. »Bör«-bilden för etisk styrning av sjukvården: Göran Hermerén, professor em. i etik, Lund. Göran medverkade i arbetet med etikplattformen, som antogs av riksdagen 1997.
  2. »Är«-bilden för etisk styrning av sjukvården: Rapport om Stockholms läns landsting: Erica Falkenström,  fil. dr. i pedagogik och forskare på Institutet för framtidsstudier Stockholm och Anna T Höglund, docent i etik vid Uppsala universitet. De har tillsammans skrivit boken »På spaning efter etik« publicerad 2018. I boken diskuterar de att ledande personer i landstinget i Stockholm anser att etikplattformen bara gäller de anställda, men inte ledningen.
  3. Etiska aspekter på planering och byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS): Lisa Röstlund och Anna Gustafsson, journalister på Dagens Nyheter. De har under ett antal år skrivit ett stort antal kritiska artiklar angående bl a NKS.
  4. Kommentar kring glappet mellan »bör«- och »är«-aspekterna på styrningen: Niklas Ekerstad, specialist i internmedicin och kardiologi, med dr, Trollhättan.
  5. Juridiska aspekter på glappet mellan »bör« och »är« i styrningen av sjukvården: Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med inriktning på socialrätt vid Göteborgs universitet.
  6. Avslutande paneldiskussion med auditoriet.

För mer information se www.sls.se