Denna webbplats vänder sig till läkare

Tisdagsmöte, Svenska Läkaresällskapet: Sjukdom och arbetsoförmåga

Datum: Tisdagen den 4 december, kl. 18-19.30.

Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Sjukskrivning varierar mycket kraftigare över tid i Sverige än vad sjukligheten varierar vilket visar andra förhållanden än sjukdom är av betydelse. Sjukförsäkringen är just en försäkring där det finns en betydande osäkerhet i bedömningen av rätten till ersättning; och att utformningen av försäkringen när det gäller aktörernas drivkrafter att agera i enlighet med försäkringens syfte därmed blir avgörande för hur mycket den kommer att användas.

Här diskuteras på en principiell nivå medicinska, juridiska, sociologiska och ekonomiska aspekter av de komplexa sambanden mellan sjukdom och arbetsoförmåga.

Medverkande:

Olle Svensson, professor emeritus, ortopedi Umeå universitet.

Bengt Järvholm, senior professor, yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.

Ruth Mannelqvist, professor, rättsvetenskap, Umeå universitet.

Per Molander, tekn dr, tidigare generaldirektör, ordförande i Jämlikhetskommissionen.

Pathric Hägglund, docent i nationalekonomi samt revisionsdirektör, Riksrevisionen.