Denna webbplats vänder sig till läkare

Tisdagsmöte, Svenska Läkaresällskapet: Triagering via nätet – erfarenheter och evidens

Datum: Tisdagen den 27 november, kl. 18-19.30.

Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Digital triagering och anamnestagande kan innebära både att patienter utifrån svaren på ett antal frågor får en rekommendation om vilken vårdnivå de ska söka sig till och att hälso- och sjukvårdspersonalen får hjälp med att prioritera i vilken ordning patienter ska omhändertas. Bedömning görs av hälso- och sjukvårdspersonal (oftast sjuksköterskor) genom algoritmer eller genom en kombination av dessa i realtid eller asynkront. Vid mötet belyser forskare, kliniker och utredare detta nya fenomen.

Program:

Forskningsresultat. Artin Entezarjou, läkare, doktorand, Region Skåne/Lunds universitet.

Krav/indikatorer. Karina Tellinger, SKL.

Triage i primärvården med hjälp av digitala lösningar – hur effektivt och säkert är det? Anna-Karin Edstedt Bonamy, Doctrin AB.

Från primärvårdens perspektiv. Marina Tuutma, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen (DLF). 

Moderator: Susanne Bergenbrant Glas, SLS eHälsokommitté.