Denna webbplats vänder sig till läkare

Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete

Är du intresserad av dykerifysiologi och hyperbarmedicin? Vill du kunna genomföra hälsokontroller för dykning? Då ska du gå en kurs hos oss. Vi erbjuder löpande nya kurstillfällen.

Kursen Tjänstbarhetsbedömning inom dykeriarbete fokuserar på dykerifysiologi och hyperbar medicin och ger behörighet för att utföra hälsokontroller för dykning. Kursen är en uppdragsutbildning och måste därför beställas av en eller flera arbetsgivare (företag eller offentlig verksamhet). Privatpersoner eller personer med enskild firma kan inte beställa kursen.

Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete

Efter genomgången kurs erhåller du behörigheten »EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers« som fastställs av The European Diving Technology Committee. Behörigheten är giltig i fem år och därefter behöver man visa att man har uppdaterat sig med ny kunskap, ny forskning och erfarenhet för att förlänga sin behörighet ytterligare fem år.

  • Omfattning högskolepoäng: 1,5 hp
  • Kurskod: MED522
  • Studietakt: 100% under en vecka (två dagar för hemtentamen och tre dagar med föreläsningar och examination)
  • Pris: 10 000 kr, exkl. moms. Luncher och kaffe ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
  • Plats: Medicinaregatan 16, Göteborg. Nästa kurstillfälle 19–21 oktober 2022.

Mer information: https://www.gu.se/medicin/tjanstbarhetsbedomning-for-dykeriarbete