Denna webbplats vänder sig till läkare

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning, dykning, rökdykning samt mast- och stolparbete (EDTC level 1, medical examiner of divers), kurs 11–13 juni, Göteborg

För ytterligare information och program, se http://www.amm.se/edtc-utbildning

Anmälan görs per e-post: karin.bystrom@amm.gu.se