Denna webbplats vänder sig till läkare

Transkulturellt centrum

Transkulturellt centrum, seminarium tisdagen den 17 november, kl 09.00–16.30, S:t Göransgatan 126, Stockholm

När global migration blir en angelägenhet för svensk sjuk- och tandvård

Medverkande: Kristin Hjörleifsdottir Steiner, Fatumo Osman, Elisabeth Renderos, Ida Brännemo och Minna Forsell

För ytterligare information och anmälan, se http://www.transkulturelltcentrum.se

Sista anmälningsdag är den 3 november