Denna webbplats vänder sig till läkare

Transplantation på organ- och cellnivå

Transplantation på organ- och cellnivå, temadag tisdagen den 3 november, Wallenbergaulan, Nobel Forum, Karolinska institutet, Solnavägen 1, Stockholm

Program

09.00 Samling

09.15 Ingemar Björkhem: Introduktion

Organtransplantation

09.30 Gunnar Tufveson: Transplantation av njure. Historik, dagens utmaningar

10.00–10.30 Greg Nowak: Transplantation av lever

10.45 Tomas Lorant: Immunsuppression

11.10 Erik Larsson: Transplantationspatologi

11.35 Torsten Eich: Betydelsen av HLA vid transplantation

12.00 Lunch

Celltransplantation

Hematopoetiska stamceller

13.00 Olle Ringdén: Allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (AHSCT)

13.45 Ulf Diczfalusy: AHSCT. Ett patientperspektiv

Pankreasöar

14.00–14.30 Olle Korsgren: Transplantation av pankreasöar

Några utvecklingslinjer

15.00 Lars Wennberg: Induktion av immunologisk tolerans vid njurtransplantation

15.30 Outi Hovatta: Kliniska prövningar med embryonala stamceller

16.00 Stephen Strom, Ewa Ellis: Treatment with human hepatocytes

16.45–17.00 Olle Korsgren: Reflexioner kring dagens tema och framtidsutsikter

Anmälan till lunch görs senast 30 oktober per e-post: naradja.wissmar@ki.se