Denna webbplats vänder sig till läkare

Traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn

Traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn, konferens torsdagen den 20 november, kl 13.00–16.30, Röda Korsets högskola, Teknikringen 1, Stockholm

Elisa van Ee, Nederländerna, talar under rubriken »A new generation: How refugee trauma affects parenting and child development«

Monica Brendler Lindqvist, Johanna Hermansson Tham och Atia Daud talar utifrån sin forskning om anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till flyktingföräldrar med PTSD 

För information, kontakta e-post: frida.johansson.metso@redcross.se eller se http://www.redcross.se/rkcstockholm