Denna webbplats vänder sig till läkare

Tredje nationella konferensen i kognitiv medicin

Tredje nationella konferensen i kognitiv medicin, tisdagen den 1 december, kl 10.00–16.30, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, i arrangemang av Svensk förening för kognitiv medicin (SFK)

Tema: Arbetsliv och hälsa

Konferensen vänder sig till läkare, psykologer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, anställda på Försäkringskassan och annan personal som arbetar inom detta medicinska verksamhetsområde

För ytterligare information och program, se Http://www.kognitivmedicin.se

Anmälan görs per e-post: bjarne.sundberg@hotmail.com