Denna webbplats vänder sig till läkare

Tropiska infektionssjukdomar

Tropiska infektionssjukdomar, svensk-etiopisk kurs 23–27 november, 14–18 december och 11–15 januari 2016, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, samt distansundervisning motsvarande 1 vecka. Studieresa till Etiopien 30 januari–14 februari

Det går även bra att läsa enskilda veckor (vecka 1 och 2)

Kursspråket är engelska

Kursledning: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren och Lars Lindquist

Kursen är granskad och godkänd av Lipus 

För mer information, se http://www.lipus.se (nr 20150048) eller http://www.tropcourse.se