Denna webbplats vänder sig till läkare

Tvådagarskurs i trafik- och körkortsmedicin

Svensk trafikmedicinsk förening (STMF) arrangerar kurs i trafik- och körkortsmedicin i Sigtuna, Stora Brännbo, den 18-19 maj 2016. Lipus har granskat och godkänd denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se.

Trafikmedicinska aspekter på alkohol- och droganalyser, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, trötthet i trafiken inkl. sömn- och vakenhetsstörningar och trafiksyn kommer att avhandlas. Även rubriker som alkolås, trafik och läkemedel, körkortsmedicinska utredningar samt juridiska aspekter står på schemat. Fallbeskrivningar och utrymme för diskussioner planeras in.

Kursen vänder sig i första hand till färdiga specialister inom olika specialistområden samt till intresserade ST-läkare. Den kan även intressera andra yrkeskategorier som arbetar med trafikmedicinska frågor.

Mer information finns att hämta i Lipus kurskatalog samt på STMF:s hemsida, www.stmf.nu

För närvarande är kursen fulltecknad, möjligheter finns att anmäla sig till väntelista.

Kontaktpersoner: Birgitta Stener, birgitta.stener@gmail.com

Britt-Marie Stålnacke, britt-marie.stalnacke@.umu.se