Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppdragsutbildning: Allvarliga akuta infektioner

Datum: 24-27 september 2019.

Plats: Uppsala.

Kursen riktar sig till läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta dessa patienter. I första hand ST-läkare inom infektionsmedicin, internmedicin, anestesi/intensivvård och kirurgi.

Kursen kan även vara lämplig som uppdatering för färdiga specialister.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS nr. 20190022.

Anmälan kan göras fram till ca två veckor före kursstart via www.uppdragsutbildning.uu.se.