Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppdragsutbildning – Allvarliga akuta infektioner

Kursen riktar sig till läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta dessa patienter, i första hand ST‐läkare inom infektionsmedicin, akutsjukvård, internmedicin, anestesi/intensivvård och kirurgi. Kursen kan även vara lämplig som uppdatering för färdiga specialister.

Datum: 2 ‐ 5 oktober

Plats: Uppsala

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2018. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart via www.uppdragsutbildning.uu.se .