Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppdragsutbildning – Barnneurologi

Uppdragsutbildning – Barnneurologi

Målgrupp: Vi vänder oss främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi samt även till ST-läkare och specialister med ett intresse för barnurologi inom pediatrik och allmänkirurgi. Kursen vänder sig också till uroterapeuter: LIPUS nr. 20180162.

Datum: 20–22 mars 2019.

Plats: Uppsala.

Anmälan kan göras fram till ca två veckor före kursstart via www.uppdragsutbildning.uu.se.