Uppdragsutbildning: Dykerimedicin EDTC

Tid: 18–20 mars 2020.

Plats: Göteborg.

Målgrupp: Leg läkare och/eller företagsläkare.

Kursen ger behörighet att utfärda tjänstbarhetsintyg för arbetsdykare enligt AFS 2019:3.

Gives certificate MED (Medical Examiner of Divers according to EDTC).

Universitetskurs 1,5 HP Göteborgs universitet.

Anmälan via länken: senast 15 februari 2020. Endast fåtal platser kvar på vårens kurs 2020.