Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppdragsutbildning – Hematologi i klinisk praxis

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST‐läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST‐läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT‐läkare i senare delen av AT är välkomna.

Datum: 16–19 oktober.

Plats: Uppsala.

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2018. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart via www.uppdragsutbildning.uu.se.