Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppdragsutbildning – Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt

Målgrupp: ST‐läkare och verksamma specialister inom kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi samt anestesiologi. ST‐läkare och specialister inom thoraxkirurgi med önskemål om fördjupning inom avancerad hjärtsviktsvård är också välkomna.

Datum: 5–9 november

Plats: Uppsala.

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2018. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart via www.uppdragsutbildning.uu.se.