Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsala medicinhistoriska förening – föredrag

Uppsala medicinhistoriska förening arrangerar föredrag: »Med stetoskop, penna och patos – litterära läkare som samhällsförbättrare«.

Föredragshållare: Carl Lindgren.

Datum: Onsdagen den 27 november kl. 18.00.

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala.

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/medicinhistoriska-foreningen/