Uppsala medicinhistoriska förening

Uppsala medicinhistoriska förening, föredrag onsdagen den 10 september, kl 18.30, Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8

Mats Rydén: Sveriges andre professor i medicin, Johannes Franckenius, utnämnd 1628 – en framstående botanist

Fri entré. Ingen föranmälan krävs